کابل دو سر ماده Socket 9 pin comمادگی

کدکالا :6937510851232

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:15

250,000ریال

  • کابل دو سر ماده Socket 9 pin comمادگی برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید کابل دو سر ماده Socket 9 pin comمادگی
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
مشخصه فني 1
RS232 کابل دوسرماده
مشخصه فني 2
مشخصه فني 3
مشخصه فني 4
مشخصه فني 5
مشخصه فني 6
مشخصه فني 7
مشخصه فني 8
توضیحات