نرم افزار Photoshop Collection 1DVD new tech نوین رسانه پارسیان

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:3

30,000ریال

  • نرم افزار Photoshop Collection 1DVD new tech نوین رسانه پارسیان برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید نرم افزار Photoshop Collection 1DVD new tech نوین رسانه پارسیان
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
مشخصه فني 1
مشخصه فني 2
مشخصه فني 3
مشخصه فني 4
مشخصه فني 5
مشخصه فني 6
مشخصه فني 7
مشخصه فني 8
توضیحات