کابل افزایش فرانت USB 2 3 m

کدکالا :6934808885160

وضعیت کالا: ناموجود

تعداد بازدید:12

تماس بگيريد

  • کابل افزایش فرانت USB 2 3 m برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید کابل افزایش فرانت USB 2 3 m
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
مشخصه فني 1
USBافزایش فرانت 3m
مشخصه فني 2
مشخصه فني 3
مشخصه فني 4
مشخصه فني 5
مشخصه فني 6
مشخصه فني 7
مشخصه فني 8
توضیحات