پورت 25 نری COMبهمراه کابل اتصال روی مادربرد

وضعیت کالا: ناموجود

تعداد بازدید:6

تماس بگيريد

  • پورت 25 نری COMبهمراه کابل اتصال روی مادربرد برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید پورت 25 نری COMبهمراه کابل اتصال روی مادربرد
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
مشخصه فني 1
مشخصه فني 2
مشخصه فني 3
مشخصه فني 4
مشخصه فني 5
مشخصه فني 6
مشخصه فني 7
مشخصه فني 8
توضیحات