کابل پرینتر USB 2 1.5 m آبی و مشکی Dnet Knet

کدکالا :155

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:17

200,000ریال

  • کابل پرینتر USB 2 1.5 m آبی و مشکی Dnet Knet برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید کابل پرینتر USB 2 1.5 m آبی و مشکی Dnet Knet
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
مشخصه فني 1
مشخصه فني 2
مشخصه فني 3
مشخصه فني 4
مشخصه فني 5
مشخصه فني 6
مشخصه فني 7
مشخصه فني 8
توضیحات