کابل تبدیل یک کی برد و یک موس PS2 به Pnet USB

کدکالا :10869

وضعیت کالا: ناموجود

تعداد بازدید:1

تماس بگيريد

  • کابل تبدیل یک کی برد و یک موس PS2 به Pnet USB برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید کابل تبدیل یک کی برد و یک موس PS2 به Pnet USB
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
مشخصه فني 1
تبدیل Ps2 به usb
مشخصه فني 2
مشخصه فني 3
مشخصه فني 4
مشخصه فني 5
مشخصه فني 6
مشخصه فني 7
مشخصه فني 8
توضیحات